ARIEL 2

מגדל ARIEL 2 הינו מגדל משרדים מפואר וגבוה.


במרחק של כ 350 מטר מתחנת הרכבת העתידית*. 

חזון התכנוני כולל שילוב של בניין מודרני וחכם עם בחשיבה עתידית: 

בניה ירוקה וחסכונית כוללת קירות מסך צוברי אנרגיה, גג סולרי.

תקנים מחמירים בשילוב רעיוני של עיצוב מנצח.

        הקומות הראשונות יכללו מרפסות רחבות ידיים לטובת משרדי PREMIUM.

ועוד יתרונות רבים בתכנון אדריכלי מוביל. 

מארגני הקבוצה חברת שרון נהב בע"מ וחקלאי נכסים בע"מ. 

תחילת בניה מתוכננת לשנת  2024, עם אכלוס צפוי בשנת 2027


שילוב של מסחר בפאבילון ובקומת הקרקע 

 קומות משרדים יכללו שטחי משרדים ביחס נטו ברוטו מעולה. 

חלוקות פנימיות יעילות חכמות לבחירת השוכרים.

הבניין מיועד לאכלס מספר חברות מהגדולות במשק. 

* כל התמונות להמחשה