ARIEL 1

במרחק של כ 300 מטר מתחנת הרכבת העתידית*. 

חזון התכנוני כולל שילוב של בניין מודרני וחכם עם בחשיבה עתידית: 

בניה ירוקה וחסכונית כוללת קירות מסך צוברי אנרגיה, גג סולרי.

תקנים מחמירים בשילוב רעיוני של עיצוב מנצח

ועוד יתרונות רבים בתכנון אדריכלי מוביל. 

מארגני הקבוצה חברת שרון נהב בע"מ וחקלאי נכסים בע"מ. 

7 קומות משרדים יכללו כ 1500 מ"ר בכל קומה, בחזון תכנוני כולל יחס נטו ברוטו מעולה. 

חלוקות פנימיות יעילות חכמות לבחירת השוכרים.

הקומות הראשונות יכללו מרפסות רחבות ידיים לטובת משרדי PREMIUM.

הבניין מיועד לארגונים וחברות שיתאכלסו כשוכרים גדולים

כל תכנון הגמרים יבוצעו עם משתמשי הקצה ע"פ צרכים. 


* הבניין יוקם על קרקע פרטי על פי תב"ע קיימת. 

* תחנת הרכבת- התוכנית בהפקדה

** כל התמונות להמחשה