מצ"ב מסמכים משפטיים לעיונכם טרם החתימה על הסכם השיתוף:

תמצית הסכם שיתוף - שים לב, חובה לקרוא את מלוא הסכם השיתוף.

נספחי ההסכם:

א. נספח 3 תכנית רעיונית

על מנת לקבל חומר משפטי, נבקש  ליצור קשר ישיר עם עורכי דין ש.פרידמן. 

1. עו"ד יועד פרץ: נייד 054-2218945 מייל yoadp@friedman.co.il

2. עו"ד מתן לאונוב נייד 052-8656563 מייל matanl@friedman.co.il