9 צעדים לנדלן המניב הראשון שלך
  1. ראשית נגדיר יחד מטרות 
  2. נמפה את היכולות הפיננסיות הקיימות
  3. נאתר נכסים וחסכונות לבטוחות
  4. נייצר מודל סיכויים וסיכונים
  5. נציג מודלים שונים של השקעה
  6. נציג רמות השקעה מוסכמות 
  7. נבחן יכולות הון חוזר במידת הצורך 
  8. נבצע סימולציות
  9. ניקח החלטות וניישם