כיצד לתכנן את עתידך

רבים מהאנשים מתקשים לתכנן את עתידם הפיננסי. 

סוכני הביטוח והפנסיה מציגים לנו את גובה ההקצבה החודשית בגיל 67 ואילך, כאשר השליטה על גובה ההקצבה תלויה בשכר אותו נרוויח והחלק היחסי אותו נחסוך.

אז כמה נותר בידינו לתכנון עתידנו?

אם נמתין לפנסיה אז לא הרבה. 

ידוע שהביטוח הלאומי נמצא בחוסר תקציבי, בנוסף נזילות קרנות הפנסיה התקציביות* עלולות שלא להספיק לשלם את כל ההתחייבויות שלהם התחייבו, זאת בשל הפנסיות התקציביות חסרות בסיס שחולקו מזה כמה עשורים. 

אם ניקח את עתידניו בידינו, נתכנן, ניזום, ונייצר מציאות חדשה, ככל הנראה נגשים עתיד כלכלי משמעותי יותר. 

אנחנו כאן כדי לעזור לך ליזום את המהלך האמיתי לקראת העצמאות הכלכלית שלך. 

התכנסנו יחד, יועצים בתחום נדל"ן, עושר, פיננסים, וביטוח כדי לאפשר לך לקחת את עתידך בידך. 


*פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של הגוף שבו עבד הגמלאי הזכאי לה. להבדיל מפנסיה צוברת, בפנסיה תקציבית ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות רק בידי המעביד (ולא בידי העובד). בפועל, יכול המעביד שלא להפריש לקרן, אלא להתחייב כי ישלם את הפנסיה על חשבונו, ובכך להפוך בעצם לגורם המבטח.